UL. RYBNICKA 9

MIKOŁÓW

TEL.: 32 325 74 81

www.iks2.pl